Éves költségvetések

-2011. évi-

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése (ezer forintban)

Rendszeres személyi juttatások

63765

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

6911

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

3010

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen

12279

Szociális jellegű juttatások

102

Nem rendszeres személyi juttatások

22302

Külső személyi juttatások

1361

Személyi juttatások összesen

87428

Munkaadókat terhelő járulékok

20953

 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

(ezer forintban)

Készletbeszerzés

5273

Kommunikációs szolgáltatások

1073

Szolgáltatási kiadások

5780

Általános forgalmi adó összesen

2837

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

207

Egyéb dologi kiadások

161

Dologi kiadások

18131

Adók, díjak, befizetések

4220

Egyéb folyó kiadások

4220

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

22351

 

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

(ezer forintban)

Intézményi beruházási kiadások

2578

Beruházások általános forgalmi adója

644

Felhalmozási kiadások összesen

3222

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen

3222

 

Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése (ezer forintban)

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

133124

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen

133954